03 بهمن 1396

چاپ مقاله ISI  دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

چاپ مقاله ISI دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

27 دی 1396

چاپ مقاله ISI دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه به گزارش روابط عمومی واحد صحنه مقاله ای تحت عنوان : The study of the principles of green architecture from the...

نشست حلقه صالحین بسیج اساتید در واحد صحنه

نشست حلقه صالحین بسیج اساتید در واحد صحنه

26 دی 1396

نشست حلقه صالحین بسیج اساتید در واحد صحنه به گزارش روابط عمومی دانشگاه صحنه صبح روز بیست و چهارم دیماه نشست حلقه صاحین بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه...

چاپ کتاب عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد صحنه

چاپ کتاب عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد صحنه

25 دی 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صحنه کتابی تحت عنوان کاربرد رایانه در تربیت بدنی نوشته دکتر آرش سروری عضو هیات علمی واحد صحنه و دکتر جمال فتاحی عضو هیات علمی...

چاپ مقاله عضو هیات علمی واحد صحنه در مجله ISI

چاپ مقاله عضو هیات علمی واحد صحنه در مجله ISI

19 آذر 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه هفته جاری مقاله‌ ای با عنوان ((یک معماری حافظه نهان سه بعدی انرژی کارامد مبتنی بر STT-RAM برای پردازنده های ابری))...

بازدید نماینده و فرماندار شهرستان از واحد صحنه

بازدید نماینده و فرماندار شهرستان از واحد صحنه

13 آذر 1396

روز یکشنبه طی مراسمی ، حسن سلیمانی نماینده شهرستانهای صحنه ، کنگاور و هرسین به اتفاق فرماندار شهرستان ، نورالدین فرزادی پور از دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه بازدید نمود...

کتابخانه و مقالات

 

 

اوقات شرعی

Copyright © 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.

Back to Top

Template Design:Dima Group