کارشناس آموزش - حمید کرجی

  • پرینت

کارشناس آموزش

حمید کرجی
مدرک تحصیلی : دانشجوی مقطع ارشد حقوق بین الملل
شرح وظایف
1- بخش آموزش
2- بخش اساتید
آموزش:
1- تعریف دروس ، ثبت برنامه ریزی درسی تمام گروه¬های آموزشی دانشگاه
2- ثبت مشخصات دانشجویان مهمان و انتخاب واحد آنها
3- انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان جدیدالورود و جامانده از زمان تعیین شده
4- بررسی کارنامه کل توسط مدیران گروه¬های آموزشی و ایجاد تغییرات آن در برنامه انتخاب واحد دانشجویان در سیستم آموزشی
5- همکاری با دایره امتحانات
6- مسئول قرنطینه امتحانات ( تکثیر سوالات امتحانی)
7- دبیر برگزاری جلسات معاونت آموزشی با مدیران گروه¬های آموزشی دانشگاه
اساتید:
1- ثبت مشخصات اساتید در سیستم آموزشی دانشگاه
2- صدور فرم ابلاغ تدریس اساتید
3- صدور گواهی تدریس اساتید حق التدریس
4- تحویل فرم و برنامه زمانبندی امتحانات به اساتید
5- صدور کارت ثبت نام اینترنتی به اساتید