معاونت آموزش

 • پرینت

 

جواد تجر

دکتری تخصصی روان شناسی

 

معاونت آموزشي دانشگاه عهده دار انجام و نظارت ستادي كليه امور آموزشي دانشگاه مي باشد كه وظايف آن به شرح زير است:

 • برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب.
 • مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه­ریزی برای بازنگری و بهبود آنها ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه.
 • رسیدگی به برنامه­های آموزشی دانشگاه و اظهارنظر در مورد تغییر یا توسعه آنها.
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته­ها و گروه­های آموزشی جدید مصوب و نیز دوره­های جدید تحصیلات تکمیلی دانشگاه متناسب با نیاز.
 • برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین­نامه مربوطه همکاری با وزارت متبوع.
 • نظارت بر مرکز مطالعات در جهت اجرای برنامه­های آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش.
 • تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و تهیه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا .              
 • تشکیل کمیسیون نقل وانتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسات.
 • نظارت بر دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات.
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی و همچنین دانش آموختگان.
 • انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری آزمون های دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد ناپیوسته بررسی و انجام مکاتبات لازم جهت پذیرفته شدگان .             
 • پاسخ به هرگونه مکاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهای دولتی و موسسات آموزشی داخل و خارج از کشوربراساس مقررات آموزشی.
 • بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف و اعلام نتیجه ارزیابی ها جهت بهبود کیفیت آموزشی و ارائه آن به شورای دانشگاه.
 • بررسی متون جزوه ها وکتب ارائه شده از جانب اعضای هیأت علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه
 • بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی ذی ربط از طریق رئیس دانشکده به شورای ارجاع شود .
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه­های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف بخشهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن بخشها.    
 • اصلاح روش­های کیفیتی تدریس و فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش استفاده از نرم افزارهای جدید و پیشرفته رایانه­ای در فرآیندهای اموزشي.
 • برگزاري کارگاه هاي اموزشي متناسب با نياز اساتيد.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه­ها و فعالیت­های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.                             
 • ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات رایانه­ای امور آموزشی جهت پیشبرد اهداف اموزشي.
 • مکانیزه نمودن فعالیت­های خدمات آموزشی در حوزه ستادی و دانشکده­های تابعه.
 • فراهم نمودن نیازهای سخت افزاری در گروه های آموزشی جهت استفاده از نرم افزارهای اختصاصی و دسترسی به اینترنت و سایر بانکهای اطلاعاتی مرتبط.
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور تحصیلات تکمیلی و دوره­ای کوتاه مدت آموزشی دانشگاه.
 • دستور تهیه تقویم آموزشی دانشگاه و ابلاغ آن به دانشکده­ها و تهیه برنامه آموزشی در کلیه رشته­ها.
 • هدایت و نظارت بر شورای آموزشی، شورای بورس، شورای تحصیلات تکمیلی، کمیته تخصصی، هیأت ممیزه، کمیسیون موارد خاص، ستاد شاهد و ایثارگر و شورای آموزش مداوم دانشگاه.
 • فعاليت در شوراها وکميته هاي مختلف دانشگاه.
 • اتخاذ تصمیم در مورد طرح تمام وقتی اعضای هیأت علمی آموزشی و کارکنان دانشگاه.
 • تعیین وظایف هیأت علمی و هماهنگ ساختن زمان تدریس و تحقیق و خدمات در دانشگاه.
 • تعریف فرایندی فعالیت­های آموزشی در جهت شفاف سازی این فعالیت­ها.
 • راهنمایی و ارایه مشاوره به دانشجویان.