30 بهمن 1397

دانشگاه آزاد صحنه

قرار گرفتن مقاله ای دیگر از عضو هیات علمی واحد صحنه در نوبت چاپ

قرار گرفتن مقاله دیگر از عضو هیات علمی واحد صحنه در نوبت چاپ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه مقاله ای توسط صابر شریفی عضو هیات علمی این واحد دانشگاهی به همراه مریم سیفی ، عزت اله نادری و قدسی احقر عضو هیات علمی دانشگاه سما استان کرمانشاه و سایر واحد های دانشگاهی تحت عنوان " جایگاه تفکر انتقادی در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش ایران " پس از انجام داوری مربوطه در مرکز پژوهش های آموزشی کشور در نوبت چاپ فصلنامه علمی و پژوهشی " پژوهش در نظام  های آموزشی "قرار گرفت .این مقاله پس از چاپ در فصل نامه از طریق سایت www.jiera.ir در دسترس عموم خواهد بود .

کتابخانه و مقالات

 

 

اوقات شرعی

Copyright © 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.

Back to Top

Template Design:Dima Group