05 تیر 1398

دانشگاه آزاد صحنه

ثبت نام بهمن ماه 1397 شروع شد

برنامه ثبت نام ترم جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

ردیف

نوع آزمون

انتشار اطلاعیه شیوه ثبت نام

تاریخ مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش

www.azmoon.org

1

سراسری ( کاردانی تاپیوسته – کارشناسی پیوسته)

25/10/97

29/1097 تا 10/11/97

2

کاردانی نظام جدید ( کاردانی پیوسته )

27/10/97

1/11/97 تا 13/11/97

3

کاردانی به کارشناسی ( کارشناسی ناپیوسته )  

14/11/97

16/11/97 تا 23/11/97

 

کتابخانه و مقالات

 

 

اوقات شرعی

Copyright © 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.

Back to Top

Template Design:Dima Group